Modelvliegen is niet voor iedereen weggelegd. Als u geen brevet hebt, mag u niet zonder begeleiding vliegen. Bovendien moet uw vliegtuig aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Die wettelijke eisen zijn nauw uiteengezet in een pak papier vol wollige woorden. In dit artikel kunt u in een tekst zonder wollige woorden lezen hoe het nu precies zit met die regelgeving.

Brevetten

indexZonder een brevet blijft uw vliegtuig aan de grond staan. Tot ongeveer tien jaar geleden mocht elke vliegvereniging naar eigen goeddunken brevetten uitdelen. De KNVvL vond dat onverstandig, aangezien de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de brevetten er niet beter op werd. Sindsdien is de KNVvL de eindverantwoordelijke wat betreft het uitgeven van vliegbrevetten. Verenigingen hebben nog wel behoorlijk wat vrijheid in hun keuze om een lid tot instructeur te bevorderen.

Wettelijke eisen

Veel verenigingen hebben zelf veiligheidseisen en reglementen, maar het allerzwaarst telt natuurlijk de wet. Die is helaas niet zo makkelijk uit te pluizen. Er wordt in artikel 1 van de regelgeving modelvliegtuigen onder modelvliegtuigen verstaan: “een luchtvaartuig van geringe afmeting, waarvan de totale startmassa niet meer dan 25 kilogram bedraagt”. Wat die geringe afmetingen zijn, is niet helemaal duidelijk. Het bakbeest in dit artikel weegt 36 kilo en valt dus feitelijk niet meer onder de normaal geldende regelgeving. Het lijkt er dus op dat elk radiografisch vliegtuig van minder dan 25 kilo, ongeacht de grootte of de vorm, tot de radiografische vliegtuigen wordt gerekend.

Verdere eisen

2006_0417 ALDe wet schrijft een hele barrage aan regels voor, maar geen van die regels en voorschriften is onbegrijpelijk. Sterker nog, als u ook maar een beetje gezond verstand hebt, kunt u het leeuwendeel van de regels overslaan. De bestuurder van het vliegtuig moet bijvoorbeeld te allen tijde het vliegtuig in de gaten houden. Dat is begrijpelijk, want als u het vliegtuig niet kan zien, kunt u het ook niet meer besturen. Er hoeft ook geen hoogtemeter te worden gebruikt, maar u mag in de meeste gebieden niet hoger dan 300 meter vliegen. Als u dus een beetje kunt schatten, zit u goed. U mag een ander vliegtuig slepen. Dankzij die regel is het mogelijk om radiografisch bestuurbare zweefvliegtuigen te besturen.

RC Aircombat en de wet

En hoe zit het met RC Aircombat? Het is niet heel raar om aan te nemen dat het laten botsen van radiografisch bestuurbare vliegtuigen illegaal is. Straks breekt er een staart af en valt die op het hoofd van een ongelukkige bijstander. Ook hier is de wet duidelijk over. Artikel 2h schrijft voor: “Het is verboden een ander luchtvaartuig zo dicht te naderen dat gevaar voor botsing ontstaat, tenzij tussen de bestuurders vooraf hierover afspraken zijn gemaakt.” Dankzij deze ene regel is RC Aircombat dus gelukkig niet illegaal.